ముందుమాట

భాష అనేది ప్రవహిస్తున్న నది వంటిది. అది అవసరాన్ని బట్టి తన దిశను సైతం మార్చుకుని నిరంతరం కదిలి పోతుంటుంది. ఒకప్పుడున్న గ్రామర్ రూల్స్ ఇప్పుడు లేవు. కాలగమనంలో వాటిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు-చేర్పులు. ఈ బ్లాగ్ లోని వివరణలు ఎందరో Grammarian ల కృషి ఫలితం తో మనమందరం నేర్చుకున్నవే. ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవాలనే కోరిక మీ హృదయాంతరాళలో నిరంతరం రగులుతూనే ఉండాలి.అది ఎలా వుండాలంటే ఒక్కసారి కమిట్ అయితే మీ మాట మీరే విననంతటి స్థాయిలో వుండాలి. సలహాలు సూచనలు, సదా ఆహ్వానితాలు. నమస్తే -ప్రతాప్

Saturday, December 13, 2014

అందమైన అందం
 • ఎర్రగా అందంగా ఉంటే.....She is as fair as a rose అంటూ గులాబీతో పోలుస్తాం....
 • ఖాళీగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని అంతరిక్షంతో పొలుస్తూ .. The place is as empty as space అంటాం.
 • ఎవరైనా పులిలా కోపంగా ఉంటే..He is as fierce as a tiger అంటాం.
 • పట్టుదలతో ఒక దాన్నే అంటిపెట్టుకొని ఉంటే.. She is as firm as a rock అంటాం..
 • గాలిలా నీవు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండలేవు అంటే..You are not as free as air/the wind అంటాం.
 • పక్షి తో కూడా పోలుస్తూ ..She is as free as a bird .. అంటాం.
 • రక రకాల రంగులతో ఉన్నదాన్ని సీతాకోక చిలుకతో పొలుస్తూ ..It is a colorful s a butterfly  అంటాం.
 • మృదు స్వభావంతో ఉంటే..He is as gentle as a lamb అంటూ..గోర్రేపిల్లతో పోలుస్తాం.
 • పావురంలా హాని చేయకున్దావుంటే She is as gentle as a dove  అంటాం.
 • తళతళ మెరుస్తున్న దాన్ని బంగారంతో పోలుస్తూ..It is as good as gold  అంటాం.
 • చావులా భయంకరంగా,విషాదంగా ఉన్నప్పుడు It is as grim as death  అంటాం.
 • అయిష్టాన్ని నరకంతో పోలుస్తూ ..It is as hateful as hell  అంటాం.
 • అప్పుడే వేయించిన మిర్చీలు  వేడి వేడి గా ఉంటె..Mirchies are as hot as fire తో  పోలుస్తాం 
 • పసిపాపలు అమాయకత్వానికి ప్రతీకలు.ఎవరైనా అమాయకంగా ఉంటె..He is as innocent as a child అంటాం.
 • కష్టపడే వ్యక్తిని చీమతో పోలుస్తూ ..He is as industrious as an ant అంటాం.
 • నత్త లాంటి సోమరిపోతు ఉంటె -He is as lazy as a lobster/snail అంటాం.
 • తేలికగా ఉన్నదాన్ని ఈకతో పోలుస్తూ..It is as light as a feather అంటాం.
 • సహనాన్ని భూదేవితో పోలుస్తూ..She is as patient as the Earth అంటాం.
 • నెమలికి గర్వం ఎక్కువ..అందుకే..She is as proud as a peacock అంటాం.
 • మెరుపులా త్వరగా వచ్చింది అంటే..It is as quick as lightening అంటాం.
 • రేజర్ లా వాడిగా ఉంటె..It is as sharp as a razor  అంటాం.
 • బాతు లా చిల్లరగా ఉంటె..He is as silly as a goose అంటాం.
 • బాణంలా నిటారుగా పోతుంటే..It goes as straight as an arrow అంటాం.
 • తేనెలా తియ్యగా ఉంటె-It is as sweet as honey అంటాం.
 • పిరికి తనాన్ని కుందేలుతో పోలుస్తూ..He is as timid as a hare అంటాం.
 • కలలు అనిశ్చితం...అందుకే..It is as vague as a dream అంటాం
 • నిజమైన స్నేహితులు ఎప్పుడు సుస్వాగతం పలుకుతారు...అందుకే- It is as welcome as a friend అంటాం.
ఇలా వ్యక్తి ..సమయ సందర్భాలను చూసి, ఎదుటివాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని అర్ధం చేసుకొని పై పోలిక పదబంధాలు వాడితే మన ఆంగ్లం ఇడియమాటిక్ గా, అలంకార   ప్రాయంగా ఉంటుంది..ఇవి "ఉద్యోగ సమాచారం"వారి స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ సిరీస్ బుక్స్ నుండి గ్రహించబడినవి..మరచి పోకండి..వీటిని మీరు చదివి వదిలేస్తే ఉపయోగం లేదు..వీటిని ఉపయోగించండి..అప్పుడే మీకు గుర్తు వుంటాయి..సెలవా మరి ...మీ ప్రతాప్..

Thursday, November 20, 2014

HOMONYMSమిత్రులారా మీతో మాటలాడి (పోస్ట్ వ్రాసి) చాలా రోజులైనది.క్షంతవ్యుడనని చెబుతూ Lesson లోనికి వెళదాము.

     Live ని మనం ..'లివ్' అని చదువుదామా?
                                    లేక  'లైవ్' అని చదువుదామా?

రెండూ రైటే   

 Live (లివ్) = నివసించు (verb)
    Live (లైవ్) = ప్రాణముతో ఉన్న (adj)

Live (verb)... Where do you live?
                             We used to live in London.
                                   Both her children still live at home

Live(adj)....  We saw a real live rattlesnake
                           The number of live births (=babies born alive)
                                  Live coverage of the world Cup......
గమనించారుగదా.......
             కొన్ని పదాలకు రెండేసి ఉచ్చారణలు ఉండి రెండేసి అర్ధాలు వస్తాయి. కొన్ని పదాల spelling లో కొద్ది మార్పు ఉండి ఉచ్చారణలో బహు కొద్ది మార్పు ఉంటుంది. ఇలాంటి పదాలను Homonyms అంటారు.

మరో ఉదాహరణ చూద్దాం.

Convict ని మనము verb గా వాక్య నిర్మాణము చేబడితే దానిని మనం కన్విక్ట్ గా ఉచ్చరించాలి..నేరానికి శిక్ష విధించు అనే అర్ధంలో..He was convicted of fraud.

అదే Convict ని మనము Noun గా వాక్య నిర్మాణము చేబడితే దానిని మనము కాన్విక్ట్ గా ఉచ్చరించాలి... నేరానికి శిక్ష అనుభవించు వ్యక్తి అనే అర్ధంలో ...A person who has been found guilty of a crime and sent to prison.
homographs మరియు homophones కలసి HOMONYMS అవుతాయి..
 • Homographs are words that are spelled the same but have different meanings.
 • Homophones are words that sound the same when you pronounce them, but have different meanings.
Homonyms List కోసం దిగువ ఇవ్వబడిన Link క్లిక్ చేయండి.
http://homeworktips.about.com/od/englishhomework/a/homonyms.htm

వీడియో కోసం http://videos4spokenenglish.blogspot.com/ లింక్ క్లిక్ చేయండి.Followers

కృతజ్ఞతలు


"పంచ భూతాలకు కృతజ్ఞతలు - అనంత సృష్టికి కృతజ్ఞతలు - సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు - కన్నవారికి కృతజ్ఞతలు - గురువులకు కృతజ్ఞతలు - ఈ విషయం మీ అందరి దృష్టికి తేవాలన్న ఆలోచన కలిగించిని నాలోని నాకు కృతజ్ఞతలు - క్షమాగుణాన్ని పెంపొందించినందుకు నన్ను బాధపెట్టినవారికి కృతజ్ఞతలు - నాలో జ్ఞానదాహాన్ని కలిగించినందుకు నా అజ్ఞానానికి కృతజ్ఞతలు - నాకు గెలుపు పాఠాలు బోధించినందుకు నా వైఫల్యాలకు కృతజ్ఞతలు - పరిష్కారాన్ని కనుగొనే శక్తిని ఇచ్చిన్నదుకు సమస్యలకు కృతజ్ఞతలు - కలిమికి కారణమైనందుకు లేమికి కృతజ్ఞతలు - కృతజ్ఞత గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పిన కృతఘ్నులకు కృతజ్ఞతలు
(ఈనాడు సౌజన్యంతో )

దయచేసి హెల్మెట్ ధరించండి. ప్లీజ్...మీ ప్రతాప్.

Popular Posts

*

* If you are depressed, you are living in the past-If you are anxious, you are living in the future-If you are at peace, you are living in the present *

Age calculator

ఒక్క క్షణం

* ఈ జీవితమే ఒక ఆక్సిడెంట్. ఇక్కడ ఎవరికి ఏది లభించినా అది ఏక్సిడెంటల్. ఎవరు ఏది పోగొట్టుకున్నా అది యాక్సిడెంటల్. ఏదో వస్తే / పొందితే /దక్కితే తాను గొప్పని , మరేదో పోతే/పోగొట్టుకుంటే /దక్కకుంటే తాను ఎదవని ఎవరూ నిర్దారించుకోవలసిన అవసరం లేదు. మన ప్రయత్నం అన్నది చెక్కులో సున్నలు పెడుతూ వెళ్ళడమే. అంకె పడేది భగవత్ కృపతోనే. అది ఎడమ వైపు పడుతుందో, కుడి వైపు పడుతుందో, అసలు పడుతుందో పడదో అది అతనికే ఎరుక. Sundaresan Murugan *

నా జ్ఞాపకాలు

My Students Slideshow: RAMA’s trip to Kollūru (near Vijayawada), Andhra Pradesh, India was created by TripAdvisor. See another Vijayawada slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

పెద్దబాలశిక్ష

 
Blogger Templates