Thursday 27 March 2014

10 th Class Important Questions List


April 1- 2014 జరుగు పదవ తరగతి (TM ) విద్యార్ధులకు (Paper-1)ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు IMPORTANT QUESTION LIST FOR PAPER-1


1) How did the god punish the king? How is it appropriate for the king?
    దేవుడు ఆ రాజును ఏవిధముగా శిక్షించాడు ? ఆ శిక్ష ఆ రాజు కు తగిన శిక్ష ఎందువలన?

2) What did the king learn in the forest?
     అడవి లో రాజు ఏమి నేర్చుకున్నాడు.(ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది)?

3) What made Polya want to read and write?
    పోల్య ని చదువుకు దగ్గర చేసిన అంశమేది?

4) What is the moral of the lesson "Polya"?
     పోల్య lesson లోనే నీతి ఏమి?

5) Why did Polya burst into tears after reading the suspicious letter?
    అనుమానాస్పద ఉత్తరాన్ని చదివిన తరువాత పోల్య ఎందుకు ఏడ్చింది?

6) What does the Chipko movement teach the people?
    చిప్కో ఉద్యమం ప్రజలకు ఏమి నేర్పుతున్నది?

7) What are the three answers shown by Bahuguna to avoid deforestation?
    అడవుల  నరికివేతను నిలిపి వేయడానికి బహుగుణ సూచించిన మూడు పరిష్కారాలు ఏవి?

8) Why did the manager think that the narrator worked for Pinkerton's detective agency?
     pikerton agency కి, మన కధకుడికి సంబంధం వున్నదని manager ఎందుకు భావించాడు?

9) What was the last mistake committed by the narrator before leaving the bank?
     బ్యాంకు నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి ముందు మన కధకుడు చేసిన చివరి తప్పు ఏమిటి?

10) How were Blandford and Hollis Meynell going to recognise each other?
      ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు ఎలా గుర్తించ బోతున్నారు?

11) In the lesson 'A test of true love' who was being tested? How did he pass the test?
      ఈ lesson లో ఎవరు పరీక్షింప బడ్డారు? అతను ఆ పరీక్షలో ఏ విధంగా నెగ్గాడు?

12) Why was there so much excitement when Tutenkhamen's tomb was discovered?
       సమాధి ని కనుగొన్నప్పుడు ఎందుకు ఎంతో ఉత్సుకతతో కూడిన ఉద్వేగ వాతావరణము ఏర్పడింది?

13) What was the curse of Tutenkhamen?
      Tutenkhamen శాపం ఏది?

14) What is the message of Sudha Chandran to the people?
       ప్రజలకు సుధా ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి?

15) What was the uncrushable spirit Sudha had shown in winning over her fate and dancing again?
      విధిని గెలిచి, మళ్లీ నాట్యం చేయడానికి సుధాచంద్రన్ చూపిన ఆ అపజయమేరుగని స్పూర్తి ఏమిటి?

16) What is the similarity between Helen Keller and Sudha Chandran?
       సుధాచంద్రన్ కు,హేల్లెన్ కెల్లెర్ కి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏమిటి?

17) In what way was the narrator's Christmas Meeting similar to Francis Randel's?
       వీరిద్దరి క్రిస్మస్ మీటింగుల మధ్య గల సరుప్యామేమిటి?

18) What is the moral of the lesson 'Dog is man's best friend'?
      ఈ lesson లోని నీతి ఏమిటి?

19) Who were Abha and Manu? Why did Gandhiji call them 'My walking-sticks'?
      అభ మరియు మను ఎవరు? వారిని గాంధీజీ 'తన ఉతకర్రలు' అని ఎందుకు అన్నారు?

20) What did Gandhiji's last meal consist of?
       గాంధీ గారి చివరి భోజనంలో ఆహార పదార్ధాలు ఏవి?

21) What happened one day when the king was drinking water in the forest pool?
      రాజు ఒక రోజు కొలనులో నీరు త్రాగుచున్నప్పుడు ఏమి జరిగింది?

22) Why did every one in the bank laugh at the narrator went out/
      కధకుడు బయటకు వెళ్ళగానే బ్యాంకు లోని ప్రతిఒక్కరు ఎందుకు పెద్దగా నవ్వారు?

23) What kind of person was Hollis Meynell?
      హోల్లిస్ మేనెల్ ఎటువంటి వ్యక్తి?

24) What happened to Sudha at the age of seventeen? When did that happen?
      పదిహేడేళ్ళ వయస్సులో సుధా చంద్రన్ కి ఏమి జరిగింది?

25) Why do you think Gandhiji said "I must tear myself away"?
     "I must tear myself" అని గాంధీ గారు ఎందుకన్నారు?                                    @@@@@@@@@@@@@@@@@


ఆంగ్లం నేర్చుకుంటూనే పేదవాడి ఆకలి తీర్చండి ..ప్లీజ్

   ఆకలి చావు . . . ఈ మాట వినగానే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది.ఏమి చేయలేమ? పరిస్తితిని మార్చలేమా?. . . అన్న ఆలోచనతో మనసు బరువెక్కుతుంది.
కానీ అలా భాధపదనక్కరలేదు. ఇంటర్నెట్ ముందు కూర్చొని freerice.com website open చేసి మీకు ఓపిక ఉన్నంత సేపు కూర్చుని సాధ్యమైనంత అన్నం పోగెయ్యండి.దానంతట అదే ఆకలి కడుపులకు చేరి పోతుంది.ఇదేలాగో చూద్దాం.
                  మన బ్లాగ్ ఉద్దేశ్యం మెల్ల మెల్లగా మంచి ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవడం. దానిలో భాగంగా మనం పదజాలం నేర్చుకోవాలి-వాక్య నిర్మాణాలు (grammar) తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఒక ఆటలాగా సాగితే ఎంత బాగుంటుంది.! అదీను . . . ఈ కారణం గా పేదవాడి ఆకలి కూడా తీర్చగలుగుతున్నాను  అనే తృప్తి ఉంటె ఇంకెంత బాగుంటుంది.
    
 ఏమిటి ఈ ఆట?

         ఈ వెబ్సైటు హోం పేజి ఓపెన్ చేయగానే ఓ ఆంగ్లపదం, దాని క్రింద మరో నాలుగు పదాలు కనిపిస్తాయి.పై పదానికి సమానార్ధం వచ్చే పదం మీద క్లిక్ చేయగానే (అది రైట్ అయితే పది బియ్యపు గింజలు ఒక దగ్గర చేరతాయి.తప్పు ఐతే మరో సరి ప్రయత్నం చేసి సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ బియ్యం పోగెయ్యండి.అలాగే మిగతా subjects కూడా..ఇక మీ ఓపిక - తీరిక..

     ఎవరు చెల్లిస్తారు?

            ప్రశ్నలకు జవాబు ఎంపిక చేసినప్పుడు ఆ వెబ్ పేజి అడుగున స్పేస్ పొందే ప్రకటన కర్తలు అబియ్యపు గింజలకు అవసరమయ్యే డబ్బు చెల్లిస్తారు.ఆంగ్ల పద జాలాన్ని నేర్వడం, ఆకలి తీర్చడం ఒకేసారి రెండు లాభాలు కల్పిస్తోన్న ఈ సైట్ లో ఆపిల్ , తోషిబా వంటి వాటితో పాటు  ఎన్నెన్నో కంపినీలు ముందుకొచ్చాయి.

            ఆలోచన వెనుక. . . . . .

         జాన్ బ్రిన్ అమెరిక దేశీయుడు.వెబ్ సైట్ ల రూపకర్త. ఓ ఆన్ లైన్ గేమ్ తయారు చేయాలనుకున్నాడు.ఏదో ఆషా మాషి గేమ్ లా కాకుండా  దానికో ప్రయోజనం ఉంటె బాగుంటుంది అనుకున్నాడు.దాని ఫలితమే ఈ సైట్ రూపకల్పన.

                ఈ గేమ్ ఆడి చూడండి. పేదవాడి ఆకలి తీరుతుంది. మన జ్ఞాన దాహం కూడా తీరుతుంది. దీని లింక్ కోసం(పైన ) ప్రక్కన చూడండి.  http://freerice.com/#/english-vocabulary/1514
                                                                       (ఈనాడు పేపర్ సౌజన్యంతో)

Tuesday 11 March 2014

Learn to Read

alight : get down (క్రిందికి దిగుట)
           eg: Children alighted the bus.. పిల్లలు బస్సునుండి క్రిందకు దిగుతారు. 
matted: dense growth (దట్టముగా పెరిగిన)
           Banyan tree has matted aerial roots.. మర్రిచెట్టుకు దట్టముగా అల్లుకున్న వ్రేళ్ళు వున్నాయి. 
meditate: think deeply.. (ధ్యానము చేయు)
           The sage is meditating in the Himalayas .. ఆ ముని హిమాలయాలలో ధ్యానం చేస్తున్నాడు.
rapt:    absorbed (లీనమైన)
           People are watching the match with rapt attention... ప్రజలు ఆటను చూడటములో లీనమై పోయారు. 
crawl: To move on hands and knees (ప్ర్రాకుట)
           The baby is crawling  towards its mother... పాప తనతల్లి వైపు ప్రాకుతుంది. 
impatient: showing lack of patience (ఓర్పు లేకపోవడం)
            Mohan had been waiting for an hour for the bus and he was getting impatient for the delay
            మోహన్ గంట నుండి బస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు, మరియు ఆలస్యానికి అతను అసహనానికి లోనవుతున్నాడు. 
prosperous: well-to-do (ధనికమైన)
            America is a prosperous country, where every family has a car. 
            అమెరికా సంపన్న దేశం... అక్కడ ప్రతివారికి ఒక కారు వున్నది.
perseverance:  continued patient effort (పట్టుదల)
            Through hard work and perseverance, he worded his way up from a clerk to the manager. 
             కష్టపడి పనిచేసి, పట్టుదలతో అతను గుమాస్తా పదవినుండి మేనేజర్ పదవికి ఎదిగాడు. 
reduced to: to diminish (శిధిలమగు)
             Bombing reduced Hiroshima to ruins 
              బాంబులు వేయడంవల్ల హీరోషిమా శిధిలమై పోయింది. 
                                -------------------------------------------------------
Sunday 19 January 2014

10 వ తరగతిలోనూ ఇంటర్నల్స్

 సాక్షి దినపత్రిక హైదరాబాద్: పదో తరగతి పరీక్షల్లోనూ ఇంటర్నల్స్ అమల్లోకి రానున్నాయి. ఏడాది పాటు విద్యార్థులు చేసిన అసైన్‌మెంట్స్, ప్రాజెక్టులు, ప్రయోగాలకు 20 శాతం మార్కులు కేటాయించనున్నారు. ప్రతి సబ్జెక్టులో రాత పరీక్షకు 80 శాతం మార్కులనే ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుతం ద్వితీయ భాష మినహా మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్టులకు రెండు చొప్పున పరీక్ష పేపర్లు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా రెండు కాకుండా ఒకటిగానే చేసి ఆరు పేపర్లు అమల్లోకి తేవటంపై చర్చ జరుగుతోంది. నాలుగు సహ-పాఠ్య కార్యక్రమాలకు 50 మార్కుల చొప్పున 200 మార్కులను కేటాయించనున్నారు. ఈ మేరకు టెన్త్ మెమోల స్వరూపంలోనూ మార్పులు తేనున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా పదో తరగతి పాఠ్య పుస్తకాలను రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి మార్చుతోంది. ఈ ప్రక్రియ ఈ నెలాఖరుతో పూర్తి కానుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2014-15) నుంచి కొత్త పాఠ్య పుస్తకాలతోపాటు కొత్త పరీక్షల విధానాన్ని అమల్లోకి తేనుంది. 

ప్రధానంగా రానున్న మార్పులు...
పరీక్షల్లో పాఠం చివరలో ఉండే అభ్యాసం ప్రశ్నలివ్వరు. ఒకే సమాధానం ఉండే ప్రశ్నలు కాకుండా రెండు మూడు రకాల జవాబు ఉండే ప్రశ్నలనే అడుగుతారు.
ప్రశ్నను పాజిటివ్ కోణంలో చూసినా, నెగిటివ్ కోణంలో చూసినా.. విద్యార్థి రాసే జవాబుకు ఆధారాలు చెబుతూ తన వాదనను బలపరచుకోవాలి. గైడ్స్, టె స్టు పేపర్లు, క్వశ్చన్ బ్యాంకుల్లో ఇస్తున్నట్లు ప్రశ్న జవాబుల విధానం ఉండదు.
ప్రతి సబ్జెక్టులో 80 మార్కులకే రాత పరీక్ష. ప్రాజెక్టులు, ప్రయోగాలు, అసైన్‌మెంట్లకు 20 మార్కులు ఇస్తారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరు సబ్జెక్టులతోపాటు విలువల విద్య-జీవన నైపుణ్యాలకు (50 మార్కులు), కళలు-సాంస్కృతిక విద్యకు (50 మార్కులు), శారీరక వ్యాయామ విద్య (50 మార్కులు), పని విద్య-కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ (50 మార్కులు) పేప ర్లు ఉంటాయి. వీటిని వార్షిక పరీక్షల్లో కాకుండా స్కూల్లోనే పరిశీలించి మార్కులు ఇస్తారు. వాటిని పరీక్షల విభాగానికి పంపితే విద్యార్థుల మెమోల్లో చేర్చుతారు.
 

Monday 13 January 2014

WHERE THE MIND IS WITHOUT FEAR
  Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into
            fragments by narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards
            perfection
Where the clear stream of reason has not lost its
           way into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee into ever widening
           thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country
           awake..
                                       (Rabindranath Tagore)
                                #################
ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో..
ఎక్కడ మనిషి తల ఎత్తుకొని తిరగ గలడో..
ఎక్కడ జ్ఞానం స్వేచ్చగా లభిస్తుందో..
ఎక్కడ సంకుచితమైన గోడలతో ప్రపంచం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోదో..
ఎక్కడ మాటలు సత్య సంధతా లోతులనుండి బయటకు వస్తాయో ..
ఎక్కడ అలసట లేని ప్రయత్నం తన చేతులను నిరంతరం పరిపూర్ణత వైపు చాస్తుందో..
ఎక్కడ స్వచ్చమైన హేతు ప్రవాహం..అనాగరిక ఆచారపు ఎండుటెడారుల్లో ఇంకిపోదో..
ఎక్కడ మనసు విశాలమైన ఆలోచన,కర్మలవైపు నీ చేత ముందుకు నడిపించబడుతుందో..
అటువంటి స్వేచ్చాధామమైన ప్రపంచంలోకి ..నా తండ్రీ నా దేశాన్ని నడిపించు..


Followers

Popular Posts

కృతజ్ఞతలు

"పంచ భూతాలకు కృతజ్ఞతలు - అనంత సృష్టికి కృతజ్ఞతలు - సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు - కన్నవారికి కృతజ్ఞతలు - గురువులకు కృతజ్ఞతలు - ఈ విషయం మీ అందరి దృష్టికి తేవాలన్న ఆలోచన కలిగించిని నాలోని నాకు కృతజ్ఞతలు - క్షమాగుణాన్ని పెంపొందించినందుకు నన్ను బాధపెట్టినవారికి కృతజ్ఞతలు - నాలో జ్ఞానదాహాన్ని కలిగించినందుకు నా అజ్ఞానానికి కృతజ్ఞతలు - నాకు గెలుపు పాఠాలు బోధించినందుకు నా వైఫల్యాలకు కృతజ్ఞతలు - పరిష్కారాన్ని కనుగొనే శక్తిని ఇచ్చిన్నదుకు సమస్యలకు కృతజ్ఞతలు - కలిమికి కారణమైనందుకు లేమికి కృతజ్ఞతలు - కృతజ్ఞత గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పిన కృతఘ్నులకు కృతజ్ఞతలు ( ఈనాడు సౌజన్యంతో )

*