ముందుమాట

భాష అనేది ప్రవహిస్తున్న నది వంటిది. అది అవసరాన్ని బట్టి తన దిశను సైతం మార్చుకుని నిరంతరం కదిలి పోతుంటుంది. ఒకప్పుడున్న గ్రామర్ రూల్స్ ఇప్పుడు లేవు. కాలగమనంలో వాటిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు-చేర్పులు. ఈ బ్లాగ్ లోని వివరణలు ఎందరో Grammarian ల కృషి ఫలితం తో మనమందరం నేర్చుకున్నవే. ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవాలనే కోరిక మీ హృదయాంతరాళలో నిరంతరం రగులుతూనే ఉండాలి.అది ఎలా వుండాలంటే ఒక్కసారి కమిట్ అయితే మీ మాట మీరే విననంతటి స్థాయిలో వుండాలి. సలహాలు సూచనలు, సదా ఆహ్వానితాలు. నమస్తే -ప్రతాప్

Thursday, October 11, 2012

THE HOUND OF THE BASKERVILLE

THE HOUND OF THE BASKERVILLES
SUPPLEMENTARY READER-1 - S.S.C - ENGLISH (EM)

(ఈ పోస్ట్ HTML కోడ్ లో ఉన్నందున ఇక్కడ print ఆప్షన్ పనిచేయదు)
CHARACTERS                                                 
          DESCRIPTION                                               
1) ARTHUR CONAN DOYLE  AUTHOR OF "THE HOUND OF THE BASKERVILLES"               
2) Sherlock Holmes    Detective who lives at Basker Street in London                                                       
3) Dr.Watson    Narrator of this story / Friend and Assistant of Mr. Sherlock Holmes                               
4) Sir Charles   Uncle of Henry/Stapleton, 70 year old man who died in the 'Yew Alley'                             
5) Dr.Mortimer  Friend and Family doctor of  Charles and executor of Sir Charles 'will'                            
6) Sir Henry   Nephew of  Charles who has been living in Canada/ Last heir of Baskerville property           
7) Hugo Baskerville   Wicked Hugo who started the curse of the Bskerville                                                
8) John, Rodger and Elizabeth   Children of Hugo Baskerville                                                                     
9) Rodger Baskerville   Brother of Charles / Father of Stapleton but people believed that he died, unmarried
10) Jack Stapleton / Mr.Vandeleur / 
Rodger Baskerville
 Son of Rodger Baskerville / Nephew of Sir Charles / The man who is responsible for the death of Charles and the one who is trying to kill Sir Henry to get the property of Baskerville. He ran St.Oliver's School.
11) Beryl Stapleton / Mrs.Vandeleur   Wife of Stapleton who has been introduced by Stapleton as his sister in Devonshire.  
12) Old man  Servant in Merript House                                                                                                     
13) John Barrymore   Bulter of Bakerville Hall / brother-in-law of Selden                                                  
14) Eliza Barrymore   Wife of Mr.Barrymore and sister of Selden                                                              
15) Selden   Brother of Mrs.Barrymore / The escaped convict from Prince town Jail in the Nottinghill murder case.  
16) Perkins   Groom of the Baskerville Hall                                                                                               
17)John Clayton   Driver of the Cab No.2704 which was used by Stapleton in London to follow Sir Henry 
18) Cartwright   Little boy in the telegraph office of London                                                                       
19) Wilson   Manager of the telegraph office of London                                                                             
20) Lestrade   Police Officer of London                                                                                                     
21) James   Little boy in the telegraph office of Grimpen                                                                             
22) German Waiter   The waiter in the hotel where Sir Henry stayed when he first came to London             
23) Soldiers    They were posted at the railway station of Grimpen and on the moor to catch the escaped convict of Nottinghill murder case, Selden.  
24) Scullery maid   The woman who is in Baskerville Hall                                                                           
25) Frankland   Amateur astronomer, the one who lives in Lafter hall and father of Laura Lyons                  
26) Laura Lyons   Daughter of Frankland, wife of an artit named Lyon and the one who wrote a letter to sir Charles to meet her at 10 pm near the wicket gate (moor gate) 
27) Mr.Lyons   Husband of Laura. He is an artist. He left Laura after some time                                         
28) Girl   The neighbouring land owner's daughter of Wicked Hugo whom he loved                                    
29) James Desmond   An elderly clergy man, Distant cousin of Sir Charles                                                       
                         PLACE                     DESCRIPTION                                          
 1) Baskerville Hall    The House of the Baskervilles                                                
 2) Basker Stree    Residence of Sherlock Holmes                                                  
 3) Grimpen   The place where Dr.Mortimer stays                                                   
 4) Merript Houe   The residence of Stapletons                                                       
 5) Merript House   The residence of Stapletons                                                      
 6) Dartmoor   The name of the moor near Baskerville Hall                                      
 7) Yew Alley   The alley in which Sir Charles was found dead                                 
 8) Devonshire    The name of the place where Baskerville Hall                                 
 9) Northumberland   The hotel where Sir Henry stayed when he first visited London 
10) Combeytracey   The place where Laura Lyons lives 

0 comments:

Post a Comment

Followers

కృతజ్ఞతలు


"పంచ భూతాలకు కృతజ్ఞతలు - అనంత సృష్టికి కృతజ్ఞతలు - సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు - కన్నవారికి కృతజ్ఞతలు - గురువులకు కృతజ్ఞతలు - ఈ విషయం మీ అందరి దృష్టికి తేవాలన్న ఆలోచన కలిగించిని నాలోని నాకు కృతజ్ఞతలు - క్షమాగుణాన్ని పెంపొందించినందుకు నన్ను బాధపెట్టినవారికి కృతజ్ఞతలు - నాలో జ్ఞానదాహాన్ని కలిగించినందుకు నా అజ్ఞానానికి కృతజ్ఞతలు - నాకు గెలుపు పాఠాలు బోధించినందుకు నా వైఫల్యాలకు కృతజ్ఞతలు - పరిష్కారాన్ని కనుగొనే శక్తిని ఇచ్చిన్నదుకు సమస్యలకు కృతజ్ఞతలు - కలిమికి కారణమైనందుకు లేమికి కృతజ్ఞతలు - కృతజ్ఞత గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పిన కృతఘ్నులకు కృతజ్ఞతలు
(ఈనాడు సౌజన్యంతో )

దయచేసి హెల్మెట్ ధరించండి. ప్లీజ్...మీ ప్రతాప్.

Popular Posts

*

* If you are depressed, you are living in the past-If you are anxious, you are living in the future-If you are at peace, you are living in the present *

Age calculator

ఒక్క క్షణం

* ఈ జీవితమే ఒక ఆక్సిడెంట్. ఇక్కడ ఎవరికి ఏది లభించినా అది ఏక్సిడెంటల్. ఎవరు ఏది పోగొట్టుకున్నా అది యాక్సిడెంటల్. ఏదో వస్తే / పొందితే /దక్కితే తాను గొప్పని , మరేదో పోతే/పోగొట్టుకుంటే /దక్కకుంటే తాను ఎదవని ఎవరూ నిర్దారించుకోవలసిన అవసరం లేదు. మన ప్రయత్నం అన్నది చెక్కులో సున్నలు పెడుతూ వెళ్ళడమే. అంకె పడేది భగవత్ కృపతోనే. అది ఎడమ వైపు పడుతుందో, కుడి వైపు పడుతుందో, అసలు పడుతుందో పడదో అది అతనికే ఎరుక. Sundaresan Murugan *

నా జ్ఞాపకాలు

My Students Slideshow: RAMA’s trip to Kollūru (near Vijayawada), Andhra Pradesh, India was created by TripAdvisor. See another Vijayawada slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

పెద్దబాలశిక్ష

 
Blogger Templates